Wyprzedzamy cukrzycę w Zduńskiej Woli

Debata o zdrowiu – prawdziwe oblicze cukrzycy

Zduńska Wola 30 maja 2016

 

SPZOZ
Zduńska
Wola

Organizator
Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Współorganizator
Prezydent Miasta Zduńska Wola

Współorganizator
Miejski Dom Kultury
Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ

Współorganizator
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

W ramach III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2016 pod

hasłem

„Wyprzedzamy cukrzycę”

pod honorowym patronatem prof. dr n. med. Krzysztofa Strojka

Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii

Sala kinowa w Zduńskiej Woli przy Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz

Program

11.00-11.30 Rozpoczęcie Debaty, przywitanie gości

Piotr Niedźwiecki – Prezydent Zduńskiej Woli

Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

Róża Szmyt – Koordynator Regionalny Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

11.30-11.50 – Epidemiologia cukrzycy w Polsce – wykład inauguracyjny

11.50-12.10 – Rola jednostek samorządu terytorialnego, administracji specjalnej i rządowej w profilaktyce zdrowotnej

Andrzej Kozłowski, Sekretarz Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

12.10-12.40 – Innowacyjne formy edukacji – Edukacja poprzez sztukę spektakl Diabeteatru© pt. „Z pamiętnika Anioła” reżyseria i scenariusz: Beata Stepanow i Tomasz Nierychły. Występują: Milena Drabik, Małgorzata Pietrzak-Brzoznowska, Beata Stepanow, Tomasz Nierychły – sekcja artystyczno-psychologiczna SED

12.40-13.10 – Rola Edukacji, Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej©, Projekty SED, współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi samorządów lokalnych w profilaktyce zdrowia, przykłady działań profilaktycznych – panel dyskusyjny

Uczestnicy

Piotr Niedźwiecki – Prezydent Zduńskiej Woli

Maciej Milak – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Elżbieta Wojtkowska – spec. med. pracy, Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Henryk Domagała – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Zduńskiej Woli

Róża Szmyt – Koordynator Regionalny Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

Moderator:

Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

13.10 – 13.30 – Aktywność fizyczna poprzez taniec – DiabeDance©

13.30 – 15.30 – Poczęstunek czas na wypełnienie i zwrot ankiety

15.30 – 17.30 – Spektakl komediowy autorstwa Jana Jakuba Należytego pt. „Słodki drań” z udziałem aktorów scen krakowskich, występują: Dariusz Gnatowski, Ewa Romaniak, Agata Woźnicka, Andrzej Róg.

Partnerzy:

Diagnosis, Sanofi, Genexo, Roche Diabetes Care, Johnson&Jonhson, Diabetyk 24, Servier, Berlin-Chemie/Menarini, Lilly, Nutrica, Ascensia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli