Ogólnopolskie Warsztaty
 „Sztuka żywienia – Piramida SED©, Dobrze kupić – zdrowo jeść”
w ramach
kampanii Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej
„Wyprzedzamy cukrzycę”
III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2016
pod honorowym patronatem prof. dr n. med. Krzysztofa Strojka
Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii

Piramidalne warsztaty SED

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej realizuje w pięćdziesięciu polskich miastach warsztaty pod nazwą „Sztuka żywienia – Piramida SED©, Dobrze kupić – zdrowo jeść”, w ramach III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2016 pod hasłem „Wyprzedzamy cukrzycę”. Honorowym patronatem objął go prof. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii.

Miniony rok był dla Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej okresem identyfikowania potrzeb środowiska diabetologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem  potrzeb chorych na cukrzycę oraz ich rodzin. Zebrane informacje przeanalizowaliśmy z naszymi regionalnymi koordynatorami pracującymi w całej Polsce.  Okazało się, że niezmiernie ważne jest wprowadzanie nowoczesnych metod edukacji, bo dzięki atrakcyjności przekazu uzyskujemy o wiele większą skuteczność zdobywania wiedzy i umiejętności przez pacjentów, ich rodziny i środowisko, w którym funkcjonują chorzy.

Dostrzegając powagę sytuacji w przypadku cukrzycy, jej rozprzestrzenianie się w galopującym wręcz tempie, Światowa Organizacja Zdrowia – WHO w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, który przypadał 7 kwietnia 2016 r. podjęła  działania promujące wiedzę o cukrzycy. Włączyliśmy się w nie realizowanym projektem.

Potrzeby środowiska diabetologicznego skłoniły SED do realizacji inicjatywy pod nazwą
„Sztuka żywienia – Piramida SED©, Dobrze kupić – zdrowo jeść”. Projekt  skierowany jest do pacjentów z cukrzycą typu 2 – nieodpłatnie, a jego celem głównym jest praktyczne przedstawienie najważniejszych elementów zasad zdrowego żywienia opartych na piramidzie żywieniowej, która jest głównym narzędziem edukacyjnym wykorzystanym podczas warsztatów z pacjentami. Piramidę SED© opracowali członkowie stowarzyszenia, a nawiązuje ona do piramidy żywieniowej.

W ramach projektu edukatorzy do spraw diabetologii prowadzą warsztaty żywieniowe  z pomocą zunifikowanej prezentacji multimedialnej, aby zachować  spójność przekazywanej wiedzy i umiejętności  w całej Polsce.  Aby zdrowe żywienie stało się sztuką osiągalną dla każdego.

Nasze wieloletnie obserwacje i badania, szczególnie ankietowe,  wskazują na ograniczoną skuteczność edukacji na podstawie ulotek czy poradników. Oczywiście ma to swoje znaczenie, jednak zaproponowana przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej formuła warsztatów, przewidująca innowacyjne rozwiązania, takie jak: wspólne zakupy z pacjentami,  przekazaniem praktycznej wiedzy na temat przygotowywania się do zakupu produktów żywnościowych, a następnie nauka ich prawidłowego przechowywania, dają praktyczne umiejętności, których nie zastąpi żaden przewodnik czy poradnik.

Ponadto zastanawiamy się wspólnie czego możemy jeść  najwięcej, a które produkty niepokojąco wpływają na poziom glukozy czy mają wpływ na wzrost masy ciała i dlaczego. Prowadzący wskazują uczestnikom, że dzięki zmianom można osiągać różne cele, a osiąganie ich ogranicza właściwie tylko wyobraźnia.

Podczas realizacji projektu mówimy o ogromnej roli zespołu terapeutycznego w edukacji pacjenta z cukrzycą, ale wskazujemy w praktyce, skuteczność współdziałania pacjent – lekarz – edukator. Dzięki temu „Wyprzedzamy cukrzycę”, a chodzi po prostu o to,   że  „Ludzie pomagają Ludziom”.