Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej zorganizowało

Lubelską Konferencję Diabetologiczną w ramach kampanii
„Wyprzedzamy cukrzycę”
III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2016
pod honorowym patronatem prof. dr n. med. Krzysztofa Strojka
Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii.

Rozpoczęto w ten sposób projekt skierowany przede wszystkim do personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej – lekarzy, pielęgniarek i położnych. Polegał będzie na przekazaniu wiedzy na temat samokontroli i insulinoterapii zwłaszcza w przypadku chorych na cukrzycę typu 2, cukrzycy ciążowej, zmian prawnych dotyczących ordynowania leków i wypisywania recept podczas dziesięciu konferencji w różnych regionach naszego kraju.

Wykład inauguracyjny poprowadził prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii w Lubelskiem, z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odpowiadając na pytanie – Kiedy i dlaczego pacjent wymaga konsultacji lekarza diabetologa?

Koordynatorem lubelskiej konferencji była mgr Anna Chitryń pracująca na co dzień
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, a Komitetowi Naukowemu przewodniczyła mgr Beata Stepanow,  Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Mechanizm działania insuliny na poziomie komórkowym  – przybliżyła dr n. med. Monika Pliszka z Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii   Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast o poważnym wyzwaniu jakim jest hipoglikemia oraz sposobach jej zapobiegania mówiła dr n. med. Agnieszka Zwolak z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4, Kliniki Endokrynologii w Lublinie.

Nowe spojrzenie na cukrzycę ciążową „rzuciła” wspomniana wcześniej Anna Chitryń, przy wsparciu położnej, Renaty Urbanek z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „JUDYTA”
w Skierniewicach, a jednocześnie pacjentki diabetologicznej.

O roli edukacji w cukrzycy oraz działaniach Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej mówiła  Beata Stepanow, jego prezes.

Tradycyjnie już przekaz edukacyjny wsparto innowacyjnymi metodami, w tym przypadku edukacją poprzez sztukę. Magdalena Baranowska (koordynator SED w Pomorskiem) i Andrzej Kozłowski, na co dzień sekretarz organizacji, odegrali scenkę pt. „Wywiad z cukrzycą” przedstawiającą zagrożenia czyhające na osoby będące w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę.

W „podróż drogą samokontroli”, aby dzięki temu „przejąć kontrolę na cukrzycą”, zabrały uczestników konferencji mgr Małgorzata Pietrzak-Brzoznowska z Mazurskiego Centrum

Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA-MED w  Ełku przybliżająca temat monitorowania glikemii oraz mgr Marta Leśnik z Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, która omówiła zasady postępowania w przypadku zespołu stopy cukrzycowej.

Z kolei Marzena Pacholska, edukator ds. diabetologii, praktykująca w Przedsiębiorstwie „Uzdrowisko Ciechocinek SA”, nawiązując do Piramidy SED©, narzędzia edukacyjnego opracowanego przez członków organizacji, której podstawą jest aktywność fizyczna, podkreśliła znaczenie ruchu dla zachowania odpowiednich poziomów glikemii,
uwzględniając ten element w insulinoterapii. A mgr Anna Borysiuk z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum DIAGMEDICA w Białystoku wskazała na zdrową dietę uwrażliwiając, że nie ma tzw. „diety cukrzycowej”, a pacjenci diabetologiczny winni stosować się do zasad zdrowego żywienia, uwzględniając indeks  glikemiczny pokarmów oraz liczbę wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych. Specjalistki omówiły temat „Pacjent diabetologiczny przed piramidą żywienia”.

Konferencję zakończył wykład zespołu lekarsko-pielęgniarskiego – Urszula Szewczyk, specjalista diabetolog oraz Ludwik Szewczyk, edukator ds. diabetologii z Poradni  Diabetologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych NZOZ UROMED w Nowym Sączu. Mówili
o przestrzeganiu  zaleceń dotyczących insulinoterapii i barierami z tym związanymi oraz najczęściej popełnianych błędach, wykorzystując własne doświadczenia z pracy z pacjentami.

Partnerami SED byli: Okręgowa Izba Pielęgniarska w Lublinie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Roche Diabetes Care oraz Novo Nordisk.

Dziękujemy gościnnemu Lublinowi