VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego

Omawiając założenia projektu wskazała główne obszary i wyzwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie, czyli nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży, palenie tytoniu, picie alkoholu, narkotyki, dopalacze oraz stres i tempo życia, jak również zagadnienia dotyczące wieku podeszłego. Za konieczną uznała szeroko pojętą edukację społeczną „od przedszkolaka do środowisk medycznych, pielęgniarek, lekarzy”. Przekazała, że powstający Narodowy Program Zdrowia zaplanowany będzie na pięć lat, będzie miał własne źródło finansowania, a szczególne znaczenie będą miały nie tylko działania międzyresortowe, ale przede wszystkim samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

Gośćmi honorowymi Kongresu byli również: Marek Posobkiewicz (Główny Inspektor Sanitarny), Rudolf Borusiewicz (Przewodniczący Rady NFZ, Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich), Jolanta Bilińska (Prezydent The International Alliance of Patients Organizations IAPO – Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów) oraz prof. dr Krzysztof Maruszewski (Director IHCP, JoitResearch Centre; Komisja Europejska).

Sesja inauguracyjna przybliżyła również temat programów zdrowotnych realizowanych przez samorządy terytorialne w Polsce, zakończył ją wykład prof. dr hab. n. med. Doroty A. Cianciary ze Szkoły Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Pierwszego dnia Kongresu odbyły się jeszcze dwie dyskusje panelowe. Jedną z nich – „Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w promowaniu zdrowia” moderował Marek Posobkiewicz, a drugą dotyczącą wojewódzkich programów w dziedzinie zdrowia publicznego – prof. dr hab. n. med. Adam Fronczak (Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

W kolejnym dniu dyskusje toczyły się na temat „Zdrowia w działaniach samorządów powiatowych i gminnych”, który moderował prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc (Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego) oraz „Promocji zdrowia społeczności w działaniach samorządów lokalnych”, nad którą pieczę sprawował prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak (Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym).

Jednym z tematów dyskusji była też współpraca międzysektorowa w realizacji polityki prozdrowotnej. Gościem Kongresu był między innymi Ciaran Nicholl z Joit Research Centre (Komisja Europejska)Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej reprezentowali Beata Stepanow (Prezes SED) oraz Andrzej Kozłowski (Sekretarz).

http://zdrowie-publiczne.com/2015/