Świętokrzyskie również „Wyprzedza cukrzycę”

Podczas Świętokrzyskiej Konferencji Diabetologicznej, na pytanie „Kiedy i dlaczego pacjent wymaga konsultacji lekarza diabetologa?” odpowiedziała w inauguracyjnym wykładzie dr hab. n.med. Grażyna Majcher-Witaczak, Prezes Oddziału Świętokrzyskiego. Wydarzenie zorganizowano w ramach kampanii „Wyprzedzamy cukrzycę” III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2016, któremu patronuje prof. dr n.med. Krzysztof Strojek, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii.

Cykl organizowanych w całym kraju konferencji skierowanych przede wszystkim do personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej – lekarzy, pielęgniarek i położnych – ma na celu na przekazaniu wiedzy na temat samokontroli i insulinoterapii zwłaszcza w przypadku chorych na cukrzycę typu 2, cukrzycy ciążowej, zmian prawnych dotyczących ordynowania leków i wypisywania recept podczas dziesięciu konferencji w różnych regionach naszego kraju.
Konferencję objęła honorowym patronatem Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski. Współorganizatorami byli Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach oraz Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, w której siedzibie gościli uczestnicy.
Koordynatorem regionalnym Świętokrzyskiej Konferencji była mgr Katarzyna Kowalska z Ostrowca Świętokrzyskiego, członkini Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.
O ostrym powikłaniu cukrzycy w prezentacji pt. Hipoglikemia – poważne wyzwanie. Jak jej zapobiegać z perspektywy lekarza rodzinnego? – mówiła lek. med. Agnieszka Tarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDINA w Warszawie
W pierwszej części konferencji poruszono również temat „Znaczenia dokładności pomiarów glikemii i jej wpływu na decyzje terapeutyczne” , a uczynił to Jarosław Zyskowski reprezentujący Roche Diabetes Care. Następnie w innowacyjny sposób przybliżono uczestnikom temat prediabetes. W formie „edukacji poprzez sztukę”, odbyło się krótkie przedstawienie autorstwa zmarłej w sierpniu członkini naszego stowarzyszenia Marty Baranowskiej pt. „Wywiad z cukrzycą”, w którym wystąpili Marta Handerska i Andrzej Kozłowski.
Kolejną częścią były trzygodzinne warsztaty dla lekarzy na temat „Opieka skoordynowana nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną”, podczas których mówiono również o praktycznej roli zespołu terapeutycznego z trzech perspektyw: diabetologa, lekarza rodzinnego oraz edukator do spraw diabetologii. W panelu uczestniczyli: lek. med. Magdalena Dolecka-Ślusarczyk – diabetolog z Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, lek. med. Urszula Szewczyk – diabetolog z Poradni Diabetologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych NZOZ UROMED z Nowego Sącza, a moderatorem była mgr Beata Stepanow – Prezes SED.
W tym samym czasie pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, w „Podróż drogą samokntroli” zabrały mgr Marta Leśnik z Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie oraz mgr Izabela Kuberka z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego (Wydział Nauk
o Zdrowiu, Zakład Chorób Układu Nerwowego). Szczególną uwagę zwróciły na prawidłową kontrolę glikemii oraz stóp. W bloku tematycznym o „Przestrzeganiu zaleceń dotyczących insulinoterapii, barierach z nimi związanych oraz najczęściej popełnianych błędach”, na bazie własnych doświadczeń mówili lic. piel. Ludwik Szewczyk z Poradni Diabetologicznej dla
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych NZOZ UROMED z Nowego Sącza oraz mgr Mariola Wozowczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
Natomiast w prezentacji pt. „Pacjent diabetologiczny przed piramidą żywienia” , mgr Anna Borysiuk – NZOZ Centrum DIAGMEDICA w Białymstoku oraz mgr Ewa Godlewska z Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DiaMedic w Warszawa przybliżyły zasady zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w przypadku osób chorych na cukrzycę.
Po przerwie na lunch o wyzwaniach związanych z koniecznością wprowadzania różnego rodzaju zmian zachowań i nawyków, w prezentacji pt. „Ewolucja czy rewolucja? Skuteczna zmiana w pracy z pacjentem” mówił mgr Paweł Musiałowski, trener z Fundacji AKSJOMAT. A mgr Anna Chitryń z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie i lic. piel. Anna Kleszowska z NZOZ „JUDYTA” w Skierniewicach przedstawiły w wykładzie „Cukrzyca ciążowa – nowe spojrzenie”, problematykę coraz częściej rozpoznawanych przypadków cukrzycy u kobiet w ciąży.
Na zakończenie o niezmiernie istotnej „Roli edukacji w cukrzycy” przekonywała mgr Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

22 października 2016r. zapraszamy na kolejne spotkanie, czyli Małopolską Konferencję Diabetologiczną do Limanowej. Zgłoszenia mailem na adres: sekretariat@sed-edu.pl . Do zobaczenia.

Zaproszenie Konferencja 22.10.2016