„Strategia Cukrzyca 2025” ma stać się bazą do prac Parlamentarnego Zespołu do spraw Diabetyków. Stało się to po spotkaniu posłów z reprezentantami organizacji  działających na rzecz pacjentów, skupionych w Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.

cuk2025

W opracowaniu „Strategia Cukrzyca 2025” uczestniczyło Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej wskazując na ogromne znaczenie edukacji osób chorych, ich rodzin i środowiska, w którym przebywają. Jak również zindywidualizowane i podmiotowe podejście do pacjentów.

Za działanie priorytetowe uznano wypracowanie i wdrożenie systemu opieki diabetologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem holistycznej edukacji diabetologicznej pacjentów i ich środowisk rodzinnych oraz w wielu przypadkach społeczno-zawodowych.

W rozdziale nazwanym „Wyzwanie 5 – Organizacja edukacji diabetologicznej osób chorych na cukrzycę typu 2 i ich rodzin” SED wskazało na trzy najistotniejsze do rozwiązania i wdrożenia kwestie:

  1. Wypracowanie standardów opieki nad pacjentem diabetologicznym w zależności od stopnia zaawansowania choroby i indywidualnych cech pacjenta.

Jak wiemy w tym obszarze SED podjęło już konkretne działania – wypracowało Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej, które procedowane są przez Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

  1. Udrożnienie dostępu do opieki wielospecjalistycznej.
  2. Wydzielenie świadczenia edukacyjnego, jako odrębnej procedury realizowanej przez Edukatora ds. diabetologii.

Również w tej sprawie SED podjęło konkretne działania, a mianowicie złożyło w Ministerstwie Zdrowia Kartę Problemu Zdrowotnego w sprawie wyodrębnienia świadczenia edukacyjnego w zakresie diabetologii, w ramach Poradni Edukacji Diabetologicznej. Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej mogą służyć pomocą przy zapowiadanym już refundowaniu porady edukacyjnej jako usługi, świadczonej przez wysoko wyspecjalizowanych edukatorów do spraw diabetologii.

Więcej o „Strategii Cukrzyca 2025” pod linkami:

https://ippez.prowly.com/4091-cukrzyca-2025

http://cukrzyca2025.pl/autorzy/

Natomiast o powołaniu Zespołu Parlamentarnego ds. Diabetyków pod linkiem:

http://www.medexpress.pl/powstanie-parlamentarny-zespol-ds-diabetykow/65133