II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej”

Nie czy, ale kiedy? – Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, o edukacji diabetologicznej

Edukacja diabetologiczna to element mozaiki możliwości i działań, które należy podjąć. Niestety, poziom wyedukowania polskich pacjentów jest niższy niż chcielibyśmy. Do tej pory nie mieliśmy i nie mamy rozwiniętego systemu pomocy edukacyjnej dla chorych oraz dla tych, którzy mają choćby nietolerancję glukozy czy będących w grupach podwyższonego ryzyka. Proszę Państwa, dziś nie stawiamy pytania czy Ministerstwo Zdrowia podejmie odpowiednie działania w tym zakresie. To pytanie brzmi raczej kiedy? – powiedział Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas inauguracji II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej”, cyklicznego wydarzenia w kalendarzu działalności SED. Tegoroczna konferencja odbyła się w ramach kampanii „Wyprzedzamy cukrzycę”, III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2016.

Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej,

Krzysztof Łanda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

W Licheniu Starym k/Konina spotkali się diabetolodzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ginekolodzy, dietetycy i gospodarze konferencji – edukatorzy do spraw diabetologii.

Mam ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa wykład inauguracyjny „Cukrzyca wyzwaniem cywilizacyjnym – epidemiologia, kierunki koniecznych działań” – powiedziała na wstępie prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Poznaniu, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Podczas wystąpienia wskazała w jakim miejscu znajdujemy się obecnie, jeśli chodzi o wyzwanie, jakim jest cukrzyca, jak również przedstawiła możliwe i pożądane kierunki działań dające realne szanse ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

Dobrze skoordynowana praca zespołu terapeutycznego daje ogromne możliwości pacjentowi i jego otoczeniu, daje szansę na poprawę komfortu jego życia i właśnie dlatego zebraliśmy dziś lekarzy różnych specjalności, edukatorów, dietetyków, aby pokazać znaczenie pracy w zespole. Jego członkowie ćwiczyli podczas warsztatów wyznaczanie celów, budowanie strategii do ich osiągania, podział zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu – powiedziała Beata Stepanow, prezes SED. – Reasumując, celem ogólnym konferencji jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności pracy w zespole z pacjentem diabetologicznym z wykorzystaniem innowacyjnych metod edukacji, jej praktycznego zastosowania oraz przygotowanie do powołania Centrów Edukacji Diabetologicznej® – dodała B. Stepanow.

Podczas dyskusji panelowej o roli pracy w zespole terapeutycznym, wyzwaniach stojących przed nim, jak również zagadnieniach związanych z zależnościami cukrzyca-policystyczne jajniki, cukrzyca-mózg mówili – lek. med. Bożena Janicka – Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, lek. med. Marcin Leoniak z Poradni Diabetologicznej, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz dr n med. Monika Pliszka z Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyskusję moderowała Prezes SED Beata Stepanow.

Na pierwszym planie od lewej: Krzysztof Łanda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego , Bożena Janicka – Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Andrzej Bauman – Honorowy Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej stosuje wiele niekonwencjonalnych rozwiązań i form edukacji pacjentów, ich środowiska rodzinnego, społecznego i zawodowego. Dlatego podczas „Innowacji” nie zabrakło edukacji poprzez sztukę. Zaprezentowano spektakl komediowy autorstwa Jana Jakuba Należytego pt. „Słodki drań” z udziałem aktorów scen krakowskich. Główną rolę zagrał Dariusz Gnatowski, a towarzyszyli mu Ewa Romaniak, Andrzej Róg, Agata Woźnicka. Przedstawienie zrealizowano w ramach projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jak również inne formy: dialog „Wywiad z cukrzycą”, autorstwa Magdaleny Baranowskiej i spektakl Diabeteatru© „Z pamiętnika Anioła”, w którym wystąpili: Milena Drabik, Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska, Beata Stepanow, Tomasz Nierychły.

Fot2

III Ogólnopolskiemu Projektowi Edukacji Społecznej SED 2016 pod hasłem „Wyprzedzamy cukrzycę” patronuje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii, będący również członkiem komitetu naukowego konferencji. Natomiast jego przewodniczącą jest: dr n. med. Monika Pliszka – Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawski Uniwersytet Medyczny – członek Zarządu SED. Ponadto w Komitecie zasiadają:

mgr Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej

mgr Marta Leśnik – Miedziowe Centrum Zdrowia, Lubin

mgr Izabela Kuberka – Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wrocław

mgr Małgorzata Pietrzak-Brzoznowska – Mazurskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA-MED., Ełk

lic. położna Renata Urbanek – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej JUDYTA, Skierniewice

mgr Monika Przybyłek – Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego, Poznań

lic. pielęgniarka Danuta Bukowska – Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego, Poznań

mgr Danuta Olejniczak – Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań

Komitet organizacyjny konferencji tworzą: Beata Stepanow (Przewodnicząca), Renata Urbanek, Marta Leśnik, Monika Pliszka, Małgorzata Pietrzak-Brzoznowska, Dominika Szadkowska, Magdalena Baranowska, Andrzej Kozłowski.

Uczestnicy konferencji otrzymali stosowne certyfikaty, a lekarze dodatkowo zaświadczenia z 10 punktami edukacyjnymi.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Partnerem było Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, a współorganizatorem Wielkopolska Izba Lekarska.