Ochrona zdrowia

SED aktywnie działa. W ciągu roku od rejestracji Stowarzyszenia (30.05.2014r.) rzesze sympatyków oraz pacjentów zyskały innowacyjne projekty zainicjowane i realizowane przez SED. Najistotniejsze, o których należy wspomnieć to formy edukacji i aktywności poprzez sztukę –  Diabeteatr© i DiabeDance©, I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej”, która zainicjowała cykliczne (coroczne) spotkania osób zajmujących się edukacją pacjentów. Przeprowadzono również I Ogólnopolskie Warsztaty dla Edukatorów oraz projekt Sztuka Żywienia-Piramida SED©.

Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej

Nie można pominąć projektu „Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej”, który realizowany jest z Naczelna Radą Pielęgniarek i Położnych i pozwoli znormalizować kryteria edukacji oraz wesprze edukatorów w ich codziennej pracy z pacjentami. Opracowanie standardów jest jednym z działań niezbędnych w ramach inicjatywy zmierzającej do wyodrębnienia świadczenia edukacyjnego (wizyta/porada edukacyjna) realizowanego przez edukatora do spraw diabetologii, jako odrębnej procedury dla pacjentów diabetologicznych. Powinno to doprowadzić do kontraktowania edukacji diabetologicznej, co w dobie galopująco rozprzestrzeniającej się zachorowalności na cukrzycę ma priorytetowe znaczenia również społeczne i ekonomiczne. Mając na względzie dobro pacjentów, ale również możliwości finansowe państwa, Stowarzyszenie prowadzi negocjacje z przedstawicielami władz – rządu (Ministerstwo Zdrowia) i parlamentu (Sejm i Senat RP), przybliżając decydentom wyzwania, które należy podjąć i im podołać, aby wyhamować liczbę zachorować na cukrzycę oraz ograniczyć zakres powikłań, które powoduje.

Dzięki wielu konsultacjom z pacjentami i współpracy ze specjalistami udało się zdefiniować najistotniejsze ograniczenia w systemie ochrony zdrowia dotyczące cukrzycy – są to:

Brak odrębnej procedury świadczenia edukacyjnego dla pacjentów chorych na cukrzycę, realizowanego przez edukatora do spraw diabetologii
Utrudniony dostęp do wielospecjalistycznej opieki lekarskiej związanej z interdyscyplinarnym charakterem cukrzycy
Brak zalecanych opcji terapeutycznych stanowiących standard leczniczy w innych krajach Europy

Na tej podstawie wypracowane rekomendacje dotyczące najważniejszych potrzeby chorych na cukrzycę, czyli:

Wydzielenie  świadczenia edukacyjnego jako odrębnej procedury dla pacjentów diabetologicznych, realizowanego przez edukatora do spraw diabetologii
Udrożnienie dostępu do opieki wielospecjalistycznej
Wypracowanie standardu opieki nad pacjentem diabetologicznym w zależności od stopnia  zaawansowania choroby i indywidualnych cech pacjenta, zawierającego: schemat edukacji,  optymalny schemat leczenia, plan hospitalizacji pacjenta diabetologicznego

W ramach „II Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2015”, prowadzonego pod honorowym patronatem prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka – Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii rozpoczęły się spotkania pod nazwą „Debata o zdrowiu – cukrzyca, prawdziwe oblicze”, podczas których przedstawiciele pacjentów, edukatorów, lekarzy, samorządowców, administracji rządowej i specjalnej inicjują opracowanie map potrzeb zdrowotnych na poziomie regionalnym. Dotychczas odbyły się debaty w Koninie (Wielkopolskie) oraz Rzeszowie (Podkarpackie).

Stowarzyszenie uczestniczy w wielu działaniach regionalnych (konferencje, warsztaty, debaty, akcje profilaktyczne), jak również ogólnopolskich – Menu dla diabetyka, itp.