O nas

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej – SED, powstało z inicjatywy edukatorów diabetologicznych, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców. Szeregi Stowarzyszenia otwarte są dla personelu medycznego, edukatorów, pacjentów, osób fizycznych, prawnych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów. Działania organizacji obejmują edukację i współpracę z chorymi na cukrzycę oraz ich rodzinami. Stowarzyszenie organizuje praktyczne warsztaty pogłębiające wiedzę personelu medycznego, jak również pacjentów i ich rodzin. Oprócz tradycyjnych, wykorzystuje również niekonwencjonalne metody przekazywania wiedzy o cukrzycy. Zainicjowało powstanie Mapy Aktywnych Edukatorów©, formy edukacji i aktywności poprzez sztukę –  Diabeteatr© i DiabeDance©, udało sie także wdrozyc I Ogólnopolskie Warsztaty dla Edukatorów oraz projekt Sztuka Żywienia-Piramida SED©. Stowarzyszenie uczestniczy w wielu działaniach regionalnych (konferencje, warsztaty, debaty, akcje profilaktyczne), jak również ogólnopolskich – Menu dla diabetyka, itp.

Statut

Cele SED określa szczegółowo Statut. Wszystkie są jednakowo istotne, a dotyczą one następujących zagadnień:

Promocja zdrowia i propagowania idei zdrowego trybu życia, a w szczególności propagowania wiedzy i dokonań z zakresu diabetologii

w

Kreowania i wspierania profesjonalnych grup, zespołów, organizacji działających w zakresie edukacji oraz opieki diabetologicznej

Współpracy z jednostkami, grupami, organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie edukacji oraz opieki diabetologicznej, ich wspierania i promowania

Prowadzenia działalności doradczej, szkoleniowej, naukowej oraz badawczej dotyczącej edukowania w szczególności w zakresie diabetologii i opieki diabetologicznej

Wspierania inicjatyw prozdrowotnych, w szczególności z zakresu edukacji i opieki diabetologicznej, członków stowarzyszenia oraz reprezentowania ich interesów

Prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej

Wspierania potrzeb edukacyjnych członków stowarzyszenia oraz potrzeb edukacyjnych dla osób z cukrzycą

Tworzenie więzi integrujących ludzi i działań związanych w szczególności  z edukacją i opieką diabetologiczną

Inicjowania działań i współpracy z innymi podmiotami w zakresie tworzenia i rozwijania profesjonalnego modelu opieki nad osobami z cukrzycą, w tym zgłaszania odpowiednich rozwiązań prawnych ułatwiających potrzeby w zakresie edukacji diabetologicznej

Organizowania imprez, w szczególności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, rekreacyjnym, turystycznym oraz imprez łączących poszczególne kierunki.