SedORGANIZATORZYizba

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

zaprasza na

Małopolską Konferencję Diabetologiczną

w ramach kampanii „Wyprzedzamy cukrzycę”

III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2016

pod honorowym patronatem prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka

Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii

Patronat Honorowy Małopolskiej Konferencji Diabetologicznej

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Małopolska Konferencja Diabetologiczna będzie jedną z cyklu wydarzeń zaplanowanych w całym kraju, skierowanych do lekarzy, pielęgniarek i położnych, przede wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej. Jej głównym celem jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat insulinoterapii w cukrzycy typu 2 oraz zmian terapii na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, zmian prawnych dotyczących ordynowania leków i wypisywania recept.

Konferencja jest bezpłatna, skierowana do lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej – liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

W wykładzie inauguracyjnym, na pytanie Kiedy i dlaczego pacjent wymaga konsultacji lekarza diabetologa? odpowie prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Natomiast o ostrym powikłaniu cukrzycy w prezentacji pt. Hipoglikemia – poważne wyzwanie. Jak jej zapobiegać z perspektywy lekarza rodzinnego? opowie lek. med. lek. med. Agnieszka Tarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDINA w Warszawie

Działania Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej obejmują edukację i współpracę z chorymi na cukrzycę oraz ich rodzinami, organizację konferencji i praktycznych warsztatów pogłębiających wiedzę personelu medycznego, jak również pacjentów i ich rodzin. Oprócz tradycyjnych, wykorzystuje również niekonwencjonalne metody przekazywania wiedzy o cukrzycy. SED zainicjowało powstanie Mapy Aktywnych Edukatorów©, formy edukacji i aktywności poprzez sztukę –  Diabeteatr© i DiabeDance©, udało się także wdrożyć  Ogólnopolskie Warsztaty dla Edukatorów oraz projekt Sztuka Żywienia-Piramida SED©. Stowarzyszenie uczestniczy w wielu działaniach regionalnych (konferencje, warsztaty, debaty, akcje profilaktyczne), jak również ogólnopolskich – Menu dla diabetyka, „10 000 kroków dalej od cukrzycy”, „Strategia dla Cukrzycy 2025”, itp.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej:

sekretariat@sed-edu.pl   z dopiskiem „Konferencja Limanowa – 22.10.2016r.”

Zaplanowaliśmy przerwy kawowe pomiędzy prezentacjami oraz godzinną przerwę na lunch. Początek konferencji godz. 9.00 (rejestracja od 8.30) zakończenie – 16.45.

Miejsce: Limanovahotel ul. Sikorskiego 28, Limanowa

Osoba do kontaktu:         Andrzej Kozłowski sekretariat@sed-edu.pl; tel. 693 754 061.

drzewo mopipRochenovolimanowaziemia lima

Zaproszenie w PDF:

Zaproszenie