II Podlaska Konferencja Diabetologiczna w ramach kampanii
„Wyprzedzamy cukrzycę”  III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej SED 2016, pod honorowym patronatem prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii

Wykład na temat „Prewencja cukrzycy” wygłoszony przez  prof. dr hab. n. med. Marię Górską, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Diabetologii, zainaugurował II Podlaską Konferencję Diabetologiczną w Łomży. Zwróciła w nim uwagę na wpływ stylu życia, zwłaszcza sposobu odżywiania i aktywności ruchowej na prewencję cukrzycy.

Zorganizowanie wydarzenia zainicjowała Regina Kijewska, dyrektor Podlaskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej CEMED, która jest członkiem naszego Stowarzyszenia. Komitet organizacyjny uzupełniali: Izabela Metelska – Przewodnicząca OIPIP w Łomży,  Justyna Turowska – Prezes Fundacji SEDNO oraz Beata Stepanow – Prezes SED. Konferencja odbyła się w ramach kampanii „Wyprzedzamy cukrzycę” III Ogólnopolskiego Projektu Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej 2016 pod honorowym patronatem prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diabetologii.

Prof. M. Górska przytoczyła wyniki wieloletnich badań na całym świecie świadczących o tym, że odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i właściwa masa ciała ograniczają występowanie cukrzycy lub wydłużają okres, w którym się ujawni.

Wskazówki dla osób chorych na cukrzycę przekazywano podczas kolejnych wystąpień. I tak lekarz specjalista diabetolog Marcin Leoniak omówił zmiany w możliwościach leczenia w wykładzie na temat: „Terapia cukrzycy- wczoraj, dziś i jutro” . Doświadczeniami zawodowymi i rodzicielskimi  w prezentacji „Cukrzyca typu 1 – łatwa czy trudna terapia?”  podzieliła się Renata Cholerzyńska, pielęgniarka, edukator ds. diabetologii i matka dziecka chorego na cukrzycę typu 1. Z kolei Edyta Wojtczak, edukator zdrowotny i promotor zdrowia odpowiedziała na pytanie – Co warto wiedzieć o kontroli glikemii poposiłkowej?  Natomiast Renata Urbanek, położna i edukator ds. diabetologii omówiła coraz częstsze przypadki cukrzycy ciążowej i wskazała, jak sobie z nią radzić.

Podczas konferencji poruszono też niezmiernie ważny w terapii aspekt z obszaru psychologii.

Anna Kleszowska,  pielęgniarka a zarazem edukator ds. diabetologii opowiadała „Jak motywować pacjenta do zmiany nawyków?”. O „Dialogu motywującym w pracy z chorym na cukrzycę” mówił psychoterapeuta Kornel Jarzębiński, zastępujący w tym temacie naszą koleżankę Iwonę Osial, której stan zdrowia nie pozwolił na to, by uczestniczyć w konferencji.

Ciekawym elementem szkoleniowym był wykład Justyny Turowskiej, pracującej jako podolog  – Stopa cukrzycowa z punktu widzenia podologa. Natomiast o szansach i możliwościach dla środowiska pielęgniarskiego w związku ze zmianami obowiązujących środowisko przepisów, z naciskiem na prawo do ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne, mówiła Beata Stepanow, Prezes SED.

Konferencja uwypukliła wiedzę nie tylko o nowoczesnych metodach leczenia cukrzycy, ale również metodach jej zapobiegania i wskazała znaczenie wsparcia psychologicznego dla chorych, ich rodzin, a w końcu środowiska medycznego w procesie terapeutycznym. Patronował jej również Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża i Starostwo   Powiatowe w  Łomży.  W konferencji uczestniczyła dyrektor ds. pielęgniarstwa  Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dr n. med. Joanna Chilińska.  Warto w tym miejscu wspomnieć, że rola jednostek samorządu lokalnego w prewencji cukrzycy jest przeogromna. To właśnie samorządy zawiadują placówkami oświatowymi – przedszkolami, szkołami i tak naprawdę właśnie już na tym etapie powinniśmy wdrażać prewencję chorób cywilizacyjnych, do których zalicza się cukrzycę. Łomża jest kolejnym przykładem współpracy SED z lokalnymi samorządami, jak również samorządami zawodowymi– dziękujemy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łomży za udzielone wsparcie.