I Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment, czyli…
Profesjonalizacja działań pacjentów w Polsce
Warszawa 24-25 kwietnia 2017

…Myśląc o pacjentach zastanowiłam się nad jednym: oby miał się kto nimi zajmować.  Szanowni państwo dlatego moja prośba – przekażcie swoim dzieciom, wnukom, że ich potrzebujemy. Jestem pielęgniarką i uważam, że to najcudowniejszy zawód świata. Czy jako mała dziewczynka chciałam być pielęgniarką? Nie wiedziałam nawet co robi pielęgniarka? Pragnęłam jednego -grać w piłkę nożną. I tak trafiłam do drużyny piłkarskiej, a okazało się, że to drużyna pielęgniarska – Medyk Konin. Miałam szczęście spotkać wyjątkowych nauczycieli, którzy rozkochali mnie właśnie w pielęgniarstwie – powiedziała Beata Stepanow, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, podczas panelu dyskusyjnego I Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment.

Grono polskich i zagranicznych ekspertów ochrony zdrowia oraz organizacji pacjenckich podjęło dyskusję nad centralnym miejscem pacjenta w systemie ochrony zdrowia i korzyściach z tego płynących. Celem kongresu jest popularyzacja idei „pacjent jako partner”. Jego organizatorzy chcą wspierać pacjentów w rozumieniu funkcjonowania systemu, przekazać im wiedzę na temat umiejętnego korzystania z prawa do informacji i praw pacjenta oraz promować innowacyjne terapie i technologie medyczne, jak również przerwać proces dehumanizacji medycyny.

Reprezentuję środowisko diabetologiczne skupione w Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą. Współpracujemy ściśle z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W opublikowanym w 2015 roku dokumencie  „Potrzeby i rekomendacje edukacyjne w diabetologii” wskazaliśmy rolę edukatorów do spraw diabetologii w edukacji skierowanej  do osób chorych na cukrzycę, ale także ich środowiska rodzinnego i społeczno-zawodowego, we współpracy z całym zespołem terapeutycznym – mówiła również B. Stepanow.
SED rozpoczął właśnie projekt edukacyjny  w ramach Centrum Edukacji Diabetologicznej® – nazwa i logo zastrzeżone zostały w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie realizowany w 20 miastach w Polsce, a jego wyniki mają wskazać dalszy kierunek działań edukacyjnych.
– Rezultaty projektu staną się podstawą do dalszych rozmów z Ministerstwem Zdrowia, bowiem w ubiegłym roku złożyliśmy Kartę Problemu Zdrowotnego wskazując na potrzebę umieszczenia usługi edukacyjnej świadczonej przez edukatora do spraw diabetologii w koszyku świadczeń gwarantowanych. Obecnie dokument jest opiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Złożoną Kartę Problemu Zdrowotnego wsparliśmy opracowanymi  Standardami Holistycznej Edukacji Diabetologicznej – kontynuowała Prezes SED.

Więcej o Kongresie na stronie: https://media.wix.com/ugd/065e7f_64cdf5317a774b7db9d94cfa26e138f1.pdf