Zapraszamy na

I Kongres Edukacji Diabetologicznej
21-22 marca 2017r.

www.1kongresedukacjidiabetologicznej.pl

Edukacja osób chorych na cukrzycę jest jednym z nierozerwalnych ogniw procesu leczenia. Służy między innymi wspieraniu ich w samodzielnym postępowaniu z cukrzycą i pozwala na odpowiedni komfort życia z chorobą. Dobrze wyedukowany pacjent efektywniej osiąga wyznaczane cele terapeutyczne, ogranicza a nawet wyklucza występowanie ostrych powikłań i zapobiega wczesnemu występowaniu powikłań przewlekłych.

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, we współpracy z partnerami, zainicjowało wiele różnorakich działań popularyzujących wpływ skutecznej edukacji na jakość życia pacjenta
i osiąganie celów terapeutycznych, jak również działania zmierzające do prawnego usankcjonowania i umieszczenia edukacji diabetologicznej w puli świadczeń gwarantowanych. Dlatego SED złożyło do Ministra Zdrowia Kartę Problemu Zdrowotnego dotyczącego świadczenia o nazwie: Świadczenie edukacyjne w zakresie diabetologii realizowane przez Edukatora do spraw diabetologii.

I Kongres Edukacji Diabetologicznej będzie kolejnym krokiem promującym działania środowiska medycznego i około medycznego oraz miejscem wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy – szczegóły na stronie Kongresu:

www.1kongresedukacjidiabetologicznej.pl