I Kongres Edukacji Diabetologicznej – Perły Diabetologii 2017 rozdane

 

W malowniczej scenerii Centrum Kongresowego Ossa odbył się I Kongres Edukacji Diabetologicznej zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej. Było to, po styczniowych trzecich już Innowacjach w Edukacji Diabetologicznej, kolejne tegoroczne wydarzenie realizowane w ramach IV Projektu Edukacji Społecznej SED 2017 realizowanego pod hasłem Dla każdego kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje.

 

– Kartę Problemu Zdrowotnego, którą złożyło do Ministerstwa Zdrowia Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej wraz ze Standardami Holistycznej Edukacji Diabetologicznej, w dalszym ciągu analizujemy i opiniujemy, chcąc wypracować optymalny wariant, możliwy do realizacji i finansowania. Rozumiem, że zawarte w tych dokumentach rozwiązania są dalekosiężne, musimy jednak dostosować się do możliwości – powiedział podczas panelu dyskusyjnego o „Przyszłości edukacji diabetologicznej w Polsce”, Tomasz Matynia – dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

W dyskusji uczestniczyły również: Bożena Janicka –  Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Beata Stepanow – Prezes SED. Blisko półtoragodzinna rozmowa i odpowiedzi na pytania uczestników Kongresu, oscylowały wokół roli edukatora do spraw diabetologii, możliwości finansowania jego pracy w ramach świadczeń gwarantowanych oraz członków zespołu terapeutycznego – specjalisty diabetologa, lekarza rodzinnego, dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa.

Wcześniej na pytanie Quo vadis cukrzyco? odpowiadała  Bożena Janicka, Prezes PPOZ, podczas wykładu inauguracyjnego.

W ramach obchodów 5-lecia istnienia Diabeteatru© jeden z bloków tematycznych poświęcono Edukacji poprzez sztukę, a w jego ramach zaprezentowano spektakl „Z pamiętnika Anioła” oraz krótką formę sceniczną – „Wywiad z cukrzycą”. Przedstawiono również dwie części pisanej wierszem bajki „Pszczele historie” autorstwa Magdaleny Baranowskiej.

Prezentację na temat: Jak zespół do spraw pielęgniarstwa diabetologicznego łączy pokolenia? Przedstawiła Barbara Mikołajec (Koordynator SED w województwie śląskim), która była pomysłodawczynią powołania Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Wspierała ją Justyna Kapuściok, członkini tegoż Zespołu.

Pierwszy dzień Kongresu zakończyła „Gala Perły Diabetologii 2017”, której towarzyszył pokaz mody zorganizowany przez Dominikę i Pawła Musiałowskich, tworzących nową markę odzieżową.

Kapituła Gali, której przewodniczył Ludwik Szewczyk przyznała statuetki „Perły Diabetologii 2017” w dwóch kategoriach: Osoba i Firma. Laureatką pierwszej została Pani Bronisława Dolińska-Garwol za działalność społeczną na rzecz dzieci chorych na cukrzycę, którą rozpoczęła w 1983 roku, kiedy zachorowała jej córka Anna. Od 18 lat jest Przewodniczącą Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu (Małopolskie). Jest członkiem Krajowego Komitetu Kół Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce w Warszawie oraz Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Krakowie.

Natomiast w kategorii firma uhonorowano Saint Gobain z Koła (Wielkopolskie) za aktywizację zawodową pracowników poprzez działania prozdrowotne. Przeprowadzono cykl badań różnego rodzaju badań przesiewowych dla pracowników finansowanych przez firmę. Działania pozwoliły też na znaczące podniesienie bezpieczeństwa pracy.

Honorowy patronat nad Kongresem objęli rektorzy dwóch uczelni medycznych: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Natomiast partnerami byli między innymi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Magazyn Pielęgniarek i Położnych.

Kolejny Kongres już za rok. Do zobaczenia.

Patronat honorowy

          prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

  prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Patronat

Partnerzy