na-strone

„Dla każdego, kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje”

III Konferencja Innowacje w Edukacji Diabetologicznej

Blisko stu liderów z całego kraju uczestniczyło w III Konferencji Innowacje w Edukacji Diabetologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej. W ten sposób zainicjowano kolejny, IV Ogólnopolski Projekt Edukacji Społecznej SED 2017, realizowany pod hasłem:

„Dla każdego, kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje”

Dwudniowe spotkanie rozpoczęto dyskusją panelową, w której przewijały się dwa główne tematy – Edukacja Diabetologiczna w praktyce oraz Innowacje technologiczne – potrzeby pacjentów i zespołu terapeutycznego. Moderatorem paneli była Beata Stepanow – prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, wzięli w niej udział: Anna Śliwińska – prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Elwira Jeglińska – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii polskiej i filologii angielskiej, Oliwia Choinka – licealistka z Zespółu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Jerzy Magiera – autor portalu mojacukrzyca.org oraz Marek Wojda – KORA Centrum Szkoleń Sopot

Następnie sposób wykorzystania nowinek technologicznych do pracy i edukacji z chorymi na cukrzycę przedstawili Szymon Dziedzic – lekarz oraz Lilla Welzel – edukator diabetologiczny z firmy Diabdis w prezentacji: Telemedycyna w służbie edukacji diabetologicznej.

Podczas Konferencji zainicjowano również projekt, który realizowany będzie w tym roku przez SED – Aktywni fizycznie – Godziny zdrowia oczywiście w praktyczny sposób.
– Członkowie Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, nie tylko mówią o aktywności fizycznej i nakłaniają do niej innych, ale również sami czynnie ćwiczą. Przykładem niech będzie bieg podczas ubiegłorocznego EASD w Monachium reprezentujących Polskę trzech członkiń SED. Podczas Innowacji zorganizowaliśmy również aktywność ruchową – trzy mecze w dwa ognie. Emocji było co niemiara – powiedziała Beata Stepanow, prezes SED.

Kolejny dzień Konferencji wypełniły warsztaty zorganizowane w trzech modułach tematycznych. Największym zainteresowanie cieszył temat:
Już czas! Centra Edukacji Diabetologicznej® – startujemy – kto, gdzie, jak? – pytania i odpowiedzi.
– Warto wspomnieć, że nazwę i logotyp Centrum Edukacji Diabetologicznej® zarejestrowano w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Będą one miejscem profesjonalnej edukacji osób chorych na cukrzycę, ich rodzin i otoczenia społecznego i zawodowego, gdzie między innymi realizowane będą różne programy edukacyjne. Jednym z nich będzie projekt edukacji oparty na Zegarach Edukacyjnych©  opracowanych przez Beatę Stepanow – powiedział Andrzej Kozłowski – Sekretarz Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Drugi z modułów – Działalność edukacyjno-naukowo-badawcza to Twoja przyszłość, zgromadził osoby zainteresowane rozwojem naukowym, wykładowców akademickich i uniwersyteckich obecnych i przyszłych doktorantów i osoby zainteresowane działalnością edukacyjną. Warsztaty poprowadzili dr n. o zdrowiu Katarzyna Beata Głodowska – Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz mgr Paweł Musiałowski – trener z Fundacji AKSJOMAT.
Trzeci moduł pod nazwą tegorocznej kampanii Kontrola cukrzycy bez kompromisu, poświęcony był tematowi o wzrastającym zainteresowaniu, czyli zespołowi stopy cukrzycowej. W obecnym roku w ramach tejże kampanii realizowany będzie projekt – Nie daj się ściąć z nóg – profilaktyka, skuteczne leczenie ran – od powiatu do powiatu. Problematykę przybliżył specjalista chirurg Marcin Malka z Kliniki Leczenia Ran PODOS w Warszawie.
Praktyczne warsztaty poprowadziły natomiast mgr Marta Leśnik z Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, członkini Zarządu SED i Przewodnicząca Sekcji Stopy Cukrzycowej Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej oraz mgr Izabela Kuberka z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Chorób Układu Nerwowego.

Składamy podziękowania

partnerzy

Organizator wykonawczy:

grupa-trip